Make your own free website on Tripod.com

 

Kitbiet Letterarji u Gurnalistici

ta'

E. C. Schembri

 

 

Novelli, Stejjer Qosra u kitbiet b'laqta letterarja u gurnalistika:

Gowi - novella dwar destin-il bniedem, u l-hsara li tista' ssir b'kelma maghduda bla qies.

Ix-Xbejba tal-Misrah - Intervista ma' l-ex President ta' Malta, Agatha Barbara

Il-Garra - artiklu dwar arroganza u prepotenza fit-traffiku f'Malta

Irwejjah - artiklu - tema: Ambjent

Il-Hati - artiklu - tema: Gustizzja

Karattri - artiklu - tema: Nies

Il-Karita' - artiklu - tema: Qalb tajba, jew pozi ghar-ritratti?

Gieh Misthoqq lil Karmenu Vassallo - artiklu - tema: Ingratitudni

UTOPJA - artiklu

Il-Wirt - artiklu - tema: Valuri foloz

DOM MINTOFF - - Leggenda Hajja -- Malta's Living Legend       Biografija ta' l-ikbar Patrijott li qatt kellha Malta, il-bniedem li ghal iktar minn 50 sena hadem bla heda biex gab lil Malta fuq saqajha u biex ta hajja dicenti lill-Poplu Malti. Bl-Ingliz.

(Fil-kitba bil-Malti, mhux qed jintuza 'font' Malti, biex ma jkunx hemm problemi fil-qari ghal min m'ghandux dan il-'font' stallat fil-kompjuter tieghu)

The Years of Shame

Historic events which the Maltese must never Forget